Nguồn Module DIP – 1.25″ x 0.8″ Footprint

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE:
SCW08 / SCW12 / SCWN03 / SCW20 / SCWN06 / RSDW08 / RSDW10
DUAL:
DCW08 / DCW12 / DCWN03 / DCWN06 / RDDW08 / RDDW10