Nguồn Module DIP – 1″ x 1″ Footprint

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE:
SKMW06 / SKM10 / SKMW15 / SKMW20 / SKMW30
DUAL:
DKMW06 / DKM10 / DKMW15 / DKMW20 / DKMW30