Nguồn Module DIP – 2″ x 2″ Footprint

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE:
SKE15 / SDM30 / SKA40 / SKA60
DUAL:
DKE15 / DKA30
TRIPLE:
TKA30