thiết bị điều khiển banner

Thiết bị điều khiển Banner Safety Controllers & Modules

Thiết bị điều khiển Banner Safety Controllers & Modules

Bộ điều khiển an toàn SC22-3/-3E .

• 22 thiết bị đầu vào để kiểm soát hai đầu ra dựa trên các thiết bị Banner hoặc bất kỳ nhà sản xuất khác

• Ba cặp đầu ra an toàn SSD độc lập

• Đầu ra được bổ sung để theo dõi các đầu vào, đầu ra, khóa, tình trạng I / O và các chức năng khác

• Giảm sự phức tạp của giao tiếp nhiều chức năng an toàn và các thiết bị khác .

 

* Phân Phối

  1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER
  2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
  3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, …
  4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, …
  5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 

6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.