BIẾN TẦN SIMPHOENIX

BIẾN TẦN SIMPHOENIX E500

BIẾN TẦN 1 PHA E500-2S0015

Đặc tính:
 • Chế độ điều khiển có thể chọn lựa: SVC, V/F Control.
 • Cho phép điện áp cấp vào với độ lệch +/- 20%.
 • Chức năng tự động cảnh báo quá dòng, quá áp, thiếu áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha ngõ ra trong quá trình hoạt động.
 • Hỗ trợ chuẩn giao tiếp RS485 thuận lợi giao tiếp với PLC hoặc những thiết bị điều khiển khác.
 • Bàn phím tháo rời dễ dàng.
 • Khả năng chịu tải định mức 110% dài hạn, 60s ở 150%, 2s ở 180%.

BIẾN TẦN 3 PHA E500-4T0055

Đặc tính:
 • Chế độ điều khiển có thể chọn lựa: SVC, V/F Control.
 • Cho phép điện áp cấp vào với độ lệch +/- 20%.
 • Chức năng tự động cảnh báo quá dòng, quá áp, thiếu áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha ngõ ra trong quá trình hoạt động.
 • Hỗ trợ chuẩn giao tiếp RS485 thuận lợi giao tiếp với PLC hoặc những thiết bị điều khiển khác.
 • Bàn phím tháo rời dễ dàng.
 • Khả năng chịu tải định mức 110% dài hạn, 60s ở 150%, 2s ở 180%.

BIẾN TẦN 3 PHA E500-4T0090

Đặc tính:
 • Chế độ điều khiển có thể chọn lựa: SVC, V/F Control.
 • Cho phép điện áp cấp vào với độ lệch +/- 20%.
 • Chức năng tự động cảnh báo quá dòng, quá áp, thiếu áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha ngõ ra trong quá trình hoạt động.
 • Hỗ trợ chuẩn giao tiếp RS485 thuận lợi giao tiếp với PLC hoặc những thiết bị điều khiển khác.
 • Bàn phím tháo rời dễ dàng.
 • Khả năng chịu tải định mức 110% dài hạn, 60s ở 150%, 2s ở 180%.

BIẾN TẦN SIMPHOENEX E280

BIẾN TẦN 3 PHA E280-4T0185G/4T0220P

Đặc tính:
 • Vào 3 pha 220V ra 3 pha 220V: 2 kW ~ 90 kW
 • Vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V: 1.5 kW ~ 400 kW
 • Chế độ điều khiển: V/F, Sensorless Vector (SVC), Torque control, Vector vòng kín (Card option)
 • Tần số ngõ vào: 47 ~ 63 Hz
 • Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào
 • Tần số ngõ ra:0 ~ 300 Hz
 • Dải công suất: Từ 1.5KW -> 400KW

BIẾN TẦN 3 PHA E280-4T0370G/4T0450P

Đặc tính:
 • Vào 3 pha 220V ra 3 pha 220V: 2 kW ~ 90 kW
 • Vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V: 1.5 kW ~ 400 kW
 • Chế độ điều khiển: V/F, Sensorless Vector (SVC), Torque control, Vector vòng kín (Card option)
 • Tần số ngõ vào: 47 ~ 63 Hz
 • Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào
 • Tần số ngõ ra:0 ~ 300 Hz
 • Dải công suất: Từ 1.5KW -> 400KW

BIẾN TẦN 3 PHA E280-4T0075G/4T0090P

Đặc tính:
 • Vào 3 pha 220V ra 3 pha 220V: 2 kW ~ 90 kW
 • Vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V: 1.5 kW ~ 400 kW
 • Chế độ điều khiển: V/F, Sensorless Vector (SVC), Torque control, Vector vòng kín (Card option)
 • Tần số ngõ vào: 47 ~ 63 Hz
 • Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào
 • Tần số ngõ ra:0 ~ 300 Hz
 • Dải công suất: Từ 1.5KW -> 400KW

BIẾN TẦN 3 PHA E280-4T0040G/4T0055P

Đặc tính:
 • Vào 3 pha 220V ra 3 pha 220V: 2 kW ~ 90 kW
 • Vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V: 1.5 kW ~ 400 kW
 • Chế độ điều khiển: V/F, Sensorless Vector (SVC), Torque control, Vector vòng kín (Card option)
 • Tần số ngõ vào: 47 ~ 63 Hz
 • Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào
 • Tần số ngõ ra:0 ~ 300 Hz
 • Dải công suất: Từ 1.5KW -> 400KW

BIẾN TẦN 3 PHA E280-4T0022G/4T0030P

Đặc tính:
 • Vào 3 pha 220V ra 3 pha 220V: 2 kW ~ 90 kW
 • Vào 3 pha 380V, ra 3 pha 380V: 1.5 kW ~ 400 kW
 • Chế độ điều khiển: V/F, Sensorless Vector (SVC), Torque control, Vector vòng kín (Card option)
 • Tần số ngõ vào: 47 ~ 63 Hz
 • Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào
 • Tần số ngõ ra:0 ~ 300 Hz
 • Dải công suất: Từ 1.5KW -> 400KW