Phích Cắm Jack DC

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DC PLUG-P1J-P1I / DC PLUG-P1J-P1M / DC PLUG-P1J-P1L / DC PLUG-P1J-P3A / DC PLUG-P1J-P3B / DC PLUG-P1J-P3C / DC PLUG-P1J-P4A / DC PLUG-P1J-P4B / DC PLUG-P1J-P4C / DC PLUG-P1J-P1IR / DC PLUG-P1J-P1MR / DC PLUG-P1J-P1LR / DC PLUG-P1J-P1JR / DC PLUG-P1M-P1MR / DC PLUG-P1J-R6B / DC PLUG-P1J-R7B / DC PLUG-P1J-R1B / DC PLUG-P1M-P1J / DC PLUG-P1M-P1JR / DC PLUG-P1M-R7B / DC PLUG-R7BF-P1J / DC PLUG-R7BF-P1M