Meanwell HRP

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE OUTPUT:
HRP-75 / HRP-100 / HRP-150 / HRPG-150 / HRP-200 / HRPG-200 / HRP-300 / HRPG-300 / HRP-450 / HRPG-450 / HRP-600 / HRPG-600 / HRPG-1000
250% PEAK POWER:
HRP-150N / HRP-300N / HRP-600N
350% PEAK POWER:
HRP-150N3 / HRP-300N3 / HRP-600N3