Mean Well Adaptor GC Series

CLASS II:
GC30B / GC30E / GC30U
CLASS I:
GC120 / GC160 / GC220 / GC330