Mean Well PLN Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.C.:
PLN-20 / PLN-30 / PLN-45 / PLN-60
C.V.+C.C.:
PLN-100