Mean Well PLC Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.C.:
PLC-30 / PLC-45 / PLC-60
C.V.+C.C.:
PLC-100