Mean Well NPF Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.V.+C.C.:
NPF-40 / NPF-60 / NPF-90 / NPF-120 / NPF-200
C.C. (3 IN 1 DIMMING):
NPF-40D / NPF-60D / NPF-90D / NPF-120D