Mean Well LPF Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.V.+C.C.:
LPF-16 / LPF-25 / LPF-40 / LPF-60 / LPF-90
C.C. (3 IN 1 DIMMING):
LPF-16D / LPF-25D / LPF-40D / LPF-60D / LPF-90D