Mean Well LP-Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.V.:
LPL-18 / LPH-18 / LPV-20 / LPV-35 / LPV-60 / LPV-100 / LPVL-150 / LPV-150
C.C.:
LPHC-18 / LPC-20 / LPC-35 / LPC-60 / LPC-100 / LPC-150