Mean Well HVG(C) Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.V.+C.C.:
HVG-65 / HVG-100 / HVG-150 / HVG-240 / HVG-320 / HVG-480
C.C.:
HVGC-65 / HVGC-100 / HVGC-150 / HVGC-240 / HVGC-320
C.P. :
HVGC-480 / HVGC-650 / HVGC-1000