Mean Well HLG(C) Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C.C.:HLG-60H-C / HLG-80H-C / HLG-120H-C / HLG-185H-C / HLG-240H-C / HLG-320H-C / HLG-480H-C