Mean Well SGA / GS / GE Series

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

EXTREME SMALL (USA 2 PIN):
SGAS06U / SGAS15U / SGAS60U
EXTREME SMALL (EURO 2 PIN):
SGAS06E / SGAS15E / SGAS60E
SLIM (EURO 2 PIN):
SGA12E / SGA18E / SGA25E / SGA40E / SGA60E
SLIM (USA 2 PIN):
SGA12U / SGA18U / SGA25U / SGA40U / SGA60U
FIXED (USA 2 PIN):
GS05U-USB / GS06U / GS15U / GST18U / GST25U / GST36U
FIXED (EURO 2 PIN):
GS05E-USB / GS06E / GS15E / GST18E / GST25E / GST36E
INTERCHANGEABLE:
GE12I / GE18I / GE24I / GE30I / GE40I