Mean Well GSM Series (Level V / Level VI)

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FIXED (USA 2 PIN):
GSM06U / GSM12U / GSM18U / GSM25U / GSM36U / GSM60U
FIXED (EURO 2 PIN):
GSM06E / GSM12E / GSM18E / GSM25E / GSM36E / GSM60E
INTERCHANGEABLE:
GEM06I / GEM12I / GEM18I / GEM30I / GEM40I / GEM60I