DÂY ĐAI THANG RĂNG XPB

XPB 1500, XPB 2240, XPB 2360, XPB 2800, XPB 3250