DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG 14M

1540H14M, 1610 H14M, 1890 H14M, 2100H14M