Cảm biến Banner MAHE70A MAHR70A MAHE77A MAHR77A MAHCVP-1 MAHCVN-1 MAHCIP-1 MAHCIN-1

Cảm biến mảng MINI-ARRAY .

• Trội ở tốc độ cao, theo dõi chính xác và kiểm tra các ứng dụng, bao gồm cả cỡ không cố định, định hình, phát hiện chính xác lỗ và góc.

• Yêu cầu một bộ điều khiển, bộ phận phát / nhận và dây kết nối cho một hệ thống hoàn chỉnh.

• Cung cấp chương trình điều khiển với một lựa chọn các chế độ đo, chế độ quét và cấu hình đầu ra.

• Cung cấp 120 chùm tia cảm biến mỗi chân, để phát hiện đáng tin cậy của các đối tượng nhỏ như 2,5 mm.

• Tính năng phạm vi 1,8 m với một sự liên kết rất tốt .

• Cung cấp truyền thông lập trình khoảng trống, trễ và nối tiếp .

• Bao gồm phần mềm tiên tiến cho các cấu hình hệ thống sử dụng một máy tính.

• Làm cho tình trạng giám sát đơn giản bằng cách chỉ nhìn thấy từ ba mặt của phát / thu.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :

* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER …
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
3. PLC : LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, …
4. Màn hình cảm ứng: PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, …
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN,
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG. ‘