IVURDM

Cảm biến Banner IVURDM-QDK-803 IVURDM-QDK-806 IVURDM-QDK-815 IVURDM-QDK-830 IVURDM-QDK-850

Cảm biến Banner IVURDM-QDK-803 IVURDM-QDK-806 IVURDM-QDK-815 IVURDM-QDK-830 IVURDM-QDK-850

Cảm biến hình ảnh IVU TG & IVU Plus TG Series .

Tính đến bốn cảm biến tiên tiến trong một thiết bị nhỏ gọn và chắc chắn

• Màn hình phụ cho loại, kích cỡ, định hướng và hình dạng trong bốn loại ứng dụng rộng rãi:

Một cảm biến match mà so sánh một hình ảnh với một hình ảnh đã cài đặt trước đó .

Một bộ cảm biến Area trong khu vực phát hiện có một tính năng đặc biệt là hiện tại

Một cảm biến Blemish để tìm lỗ hổng trên mặt phẳng

Một cảm biến Sort để nhận biết và sắp xếp lên đến mười mẫu khác nhau trong cùng 1 việc kiểm tra .

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Chuyên :
* Phân Phối
1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER …
2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
3. PLC : LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, …
4. Màn hình cảm ứng: PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, …
5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN,
6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.