DX99

Cảm biến Banner DX99N9X1S2N0M2X0D2 DX99N2X1S2N0M2X0D2 DX99N9X1S2N0M2X0D1 DX99N2X1S2N0M2X0D1

Cảm biến Banner DX99N9X1S2N0M2X0D2 DX99N2X1S2N0M2X0D2 DX99N9X1S2N0M2X0D1 DX99N2X1S2N0M2X0D1

Bản chất an toàn I/O mạng Node SureCross DX99.

• Model có Cả hai băng tần 900 MHz 150 mW và 2,4 GHz 63 mW.

• Các mạng lưới hình thành sử dụng hệ thống điều khiển Gateway DX80 được cài đặt ngoài khu vực nguy hiểm với một hoặc nhiều bộ giám sát hoạt động cùng băng tần.

• Các DX99 là sự kết hợp nghệ thuật của truyền thông không dây, công nghệ pin và thiết bị điện tử thực sự an toàn.

• Tất cả các model được chứng nhận cho các hoạt động trong khu vực Class I, Division 1 and ATEX Zone 0.

• Các loại đầu vào là : Discrete , analog và nhiệt độ .

• Nguồn cung cấp pin là 4-20 mA và cảm biến quá trình NAMUR.

• Bộ giám sát DX99 được thiết kế để làm việc với DX80 Gateway được cài đặt ngoài khu vực nguy hiểm.

• Bộ giám sát DX99 FlexPower có sẵn trong hai vỏ ngoài với vật liệu khác nhau: kim loại và polycarbonate.

 

* Phân Phối

  1. Biến Tần : SUNFAR, LONGSHENG, HITACHI, SCHNEIDER
  2. Độc quyền phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
  3. PLC :  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN, SCHNEIDER, …
  4. Màn hình cảm ứng:  PRO-FACE, WEINTEK, SHIHLIN, HITECH, MITSUBISHI, OP320, SCHNDEIDER, …
  5. Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, SHIP, KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 

6. Sensor: mắt bắt màu, quang, từ , thu phát, : BANNER, RIKO, WELON, JULONG.