AC SERVO

Servo SGMJV Yaskawa

GIÁ: LIÊN HỆ
  • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
  • Fax: 086297474  
  • Hotline: 0903 733 151  - 0983 533 151  
  • Email: thaibinhdhl@gmail.com 
Đặt hàng

Please select one table row below:

Part Number
Description
Rated Output (kW)
Voltage (V)
Rated Torque (Nm)
Encoder Type
Shaft End
Options
SGMJV-A5A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW 0.05 200 0.159 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMJV-A5A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake 0.05 200 0.159 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-A5A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.05 200 0.159 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-A5A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with Oil Seal 0.05 200 0.159 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-01A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW 0.10 200 0.318 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMJV-01A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake 0.10 200 0.318 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-01A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.10 200 0.318 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-01A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with Oil Seal 0.10 200 0.318 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-02A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW 0.20 200 0.637 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMJV-02A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake 0.20 200 0.637 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-02A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.20 200 0.637 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-02A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with Oil Seal 0.20 200 0.637 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-04A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW 0.40 200 1.27 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMJV-04A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake 0.40 200 1.27 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-04A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.40 200 1.27 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-04A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with Oil Seal 0.40 200 1.27 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-08A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW 0.75 200 2.39 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMJV-08A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake 0.75 200 2.39 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-08A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.75 200 2.39 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-08A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with Oil Seal 0.75 200 2.39 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-A5AAA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW 0.05 200 0.159 13-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-01AAA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW 0.10 200 0.318 13-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-02AAA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW 0.20 200 0.637 13-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-04AAA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW 0.40 200 1.27 13-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-08AAA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW 0.75 200 2.39 13-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-A5AAA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake 0.05 200 0.159 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-A5AAA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with Oil Seal 0.05 200 0.159 13-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-A5AAA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.05 200 0.159 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-A5ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW 0.05 200 0.159 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-A5ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake 0.05 200 0.159 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-A5ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.05 200 0.159 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal

 

SGMJV-A5ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.05 kW, with Oil Seal 0.05 200 0.159 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-01AAA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake 0.10 200 0.318 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-01AAA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.10 200 0.318 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-01AAA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with Oil Seal 0.10 200 0.318 13-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-01ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW 0.10 200 0.318 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-01ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake 0.10 200 0.318 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-01ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.10 200 0.318 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-01ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.10 kW, with Oil Seal 0.10 200 0.318 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-02AAA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake 0.20 200 0.637 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-02AAA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with Oil Seal 0.20 200 0.637 13-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-02AAA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.20 200 0.637 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-02ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW 0.20 200 0.637 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-02ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake 0.20 200 0.637 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-02ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.20 200 0.637 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-02ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.20 kW, with Oil Seal 0.20 200 0.637 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-04AAA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake 0.40 200 1.27 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-04AAA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with Oil Seal 0.40 200 1.27 13-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-04AAA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.40 200 1.27 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-04ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW 0.40 200 1.27 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-04ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake 0.40 200 1.27 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-04ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.40 200 1.27 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-04ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.40 kW, with Oil Seal 0.40 200 1.27 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-08AAA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake 0.75 200 2.39 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-08AAA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with Oil Seal 0.75 200 2.39 13-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMJV-08AAA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.75 200 2.39 13-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-08ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 0.75 200 2.39 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMJV-08ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake 0.75 200 2.39 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMJV-08ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 0.75 200 2.39 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMJV-08ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMJV, rated output = 0.75 kW, with Oil Seal 0.75 200 2.39 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal

Sản phẩm cùng loại

r5b

mhcamung

Lượt truy cập

6064228
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
3851
14247
33965
Thông số chức năng Loại màn hình TFT LCD màu Kích thước màn hình 10.4 " Độ phân giải 640 X 480 pixel...
Ngày nay có rất nhiều dòng cảm biến ra đời từ nhiều hãng như Omron, Sick, Julong, Riko... với nhiều tính năng cũng như...
Là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện trong cuộn dây bên trong động cơ spindle, qua đó điều khiển tốc độ...
Biến tần 1 pha là loại biến tần ngõ vào 1 pha 220V, ngõ ra là 3 pha 220V. Biến tần 1 pha này dùng cho loại động cơ 3 pha...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

Trụ sở: 97/4 KP.2, P. Thới An, Q.12, TPHCM

    VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P13, Q.Tân Bình, TPHCM

028.6297.4701 / 702 / 703

thaibinhdhl@gmail.com

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
7 ngày qua
Lượt truy cập:
3851
14247
33965
6064228