- Chào Mừng Qúy Khách Đến Với Website WWW.DHLVN.COM - Hotline84-28-62974701 - 702- 703 HotlineHOTLINE: 0903 733 157 - 0962 533 151

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Giám Đốc - 0903 733 157

Vương Nhật Hùng

Vương Nhật Hùng

Nhân Viên Kinh Doanh - 0936 733 151

Hồng Chấn Huy

Hồng Chấn Huy

Nhân Viên Kinh Doanh - 0973 733 151

Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy

Nhân Viên Kinh Doanh - 0946 733 151

Phạm Thị Thanh Nhàn

Phạm Thị Thanh Nhàn

Nhân Viên Kinh Doanh - 0902 833 151

Trần Tình Thương

Trần Tình Thương

Nhân Viên Kinh Doanh - 0903 733 851

Danh mục sản phẩm

quảng cáo meanwell

MÀN HÌNH PROFACE PFXGP4501TADW

PROFACE PFXGP4501TADW

MÀN HÌNH PROFACE PFXGP4501TADW

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151  
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC MITSUBISHI FX2N-64MR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-64MR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-64MR-ES/UL

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC MITSUBISHI FX2N-80MR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-80MR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-80MR-ES/UL

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC MITSUBISHI FX2N-80MT-ESS/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-80MT-ESS/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-80MT-ESS/UL

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC Mitsubishi FX3UC-32MT-DSS

PLC Mitsubishi FX3UC-32MT-DSS

PLC Mitsubishi FX3UC-32MT-DSS

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151  
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

 PLC MISUBISHI FX2N

PLC MISUBISHI FX2N

PLC MISUBISHI FX2N

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC MITSUBISHI FX0N

PLC MITSUBISHI FX0N

PLC MITSUBISHI FX0N

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PLC Mitsubishi FX3UC-16MR/DS-T

PLC Mitsubishi FX3UC-16MR/DS-T

PLC Mitsubishi FX3UC-16MR/DS-T

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151  
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

PROFACE GP-4401T (PFXGP4401TAD)

PFXGP4401TAD

PROFACE GP-4401T (PFXGP4401TAD)

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151  
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

 PROFACE GP2500-TC11, GP2500-TC41-24V

PROFACE GP2500-TC11, GP2500-TC41-24V

PROFACE GP2500-TC11, GP2500-TC41-24V

LIÊN HỆ

 • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
 • Fax: 086297474  
 • Hotline: 0903 733 157 - 0983 533 151  
 • Email: 0903733157@dhlvn.com 
Xem chi tiết

Nguồn MeanWell LED

Nguồn MeanWell LED

Nguồn MeanWell LED

 MEAN WELL SD-1000L-24

MEAN WELL SD-1000L-24

MEAN WELL SD-1000L-24

MEAN WELL SD-50C-12

MEAN WELL SD-50C-12

MEAN WELL SD-50C-12

MEAN WELL SD-500L-24

MEAN WELL SD-500L-24

MEAN WELL SD-500L-24

MEAN WELL SD-50C-5

MEAN WELL SD-50C-5

MEAN WELL SD-50C-5

MEAN WELL SD-50B-12

MEAN WELL SD-50B-12

MEAN WELL SD-50B-12

 MEAN WELL SD-25C-5

MEAN WELL SD-25C-5

MEAN WELL SD-25C-5

MEAN WELL SD-25B-24

MEAN WELL SD-25B-24

MEAN WELL SD-25B-24

MEAN WELL SD-25A-24

MEAN WELL SD-25A-24

MEAN WELL SD-25A-24

MEAN WELL SD-25B-12

MEAN WELL SD-25B-12

MEAN WELL SD-25B-12

 MEAN WELL SD-25B-5

MEAN WELL SD-25B-5

MEAN WELL SD-25B-5

 MEAN WELL SD-15B-05

MEAN WELL SD-15B-05

MEAN WELL SD-15B-05

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG

Dây curoa đồng bộ Gates

Dây curoa đồng bộ Gates

Dây curoa đồng bộ Gates

DÂY CUROA BANDO A, B,C, D, E

DÂY CUROA BANDO A, B,C, D, E

DÂY CUROA BANDO A, B,C, D, E

DÂY CUROA RĂNG H

CUROA RĂNG H

DÂY CUROA RĂNG H

DÂY CUROA XE HƠI 3PK

CUROA XE HƠI 3PK

DÂY CUROA XE HƠI 3PK

DÂY CUROA XE HƠI RPF

CUROA XE HƠI RPF

DÂY CUROA XE HƠI RPF

DÂY 3V LOẠI 2 RÃNH

DÂY 3V LOẠI 2 RÃNH

DÂY 3V LOẠI 2 RÃNH

DÂY RĂNG H8M

DÂY RĂNG H8M

DÂY RĂNG H8M

DÂY RĂNG S3M

DÂY RĂNG S3M

DÂY RĂNG S3M

DÂY RĂNG S5M

DÂY RĂNG S5M

DÂY RĂNG S5M

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DS3M,DS5M,DS8M

CUROA 2 MẶT RĂNG DS3M,DS5M,DS8M

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DS3M,DS5M,DS8M

TỦ MÁY CẮT STEP 2 NHIỆT

TỦ MÁY CẮT STEP 2 NHIỆT

TỦ MÁY CẮT STEP 2 NHIỆT

TỦ MÁY CẮT STEP 1 NHIỆT

TỦ MÁY CẮT STEP 1 NHIỆT

TỦ MÁY CẮT STEP 1 NHIỆT

MÁY CẮT NÓNG

MÁY CẮT NÓNG

MÁY CẮT NÓNG

TỦ ĐIỆN STEP TRONG NGHÀNH BAO BÌ

TỦ ĐIỆN STEP TRONG NGHÀNH BAO BÌ

TỦ ĐIỆN STEP TRONG NGHÀNH BAO BÌ

TỦ ĐIỆN MÁY CẮT TÚI

TỦ ĐIỆN MÁY CẮT TÚI

TỦ ĐIỆN MÁY CẮT TÚI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI 2

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI 2

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI 2

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

TỦ ĐIỆN MÁY THỔI

 TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY 2

TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY 2

TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY 2

TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY

TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY

TỦ ĐIỆN MÁY SELL GIẤY

PLC MITSUBISHI FX1N-2AD-BD

PLC MITSUBISHI FX1N-2AD-BD

PLC MITSUBISHI FX1N-2AD-BD

PLC MITSUBISHI FX1N-40MT-DSS

PLC MITSUBISHI FX1N-40MT-DSS

PLC MITSUBISHI FX1N-40MT-DSS

PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-DS

PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-DS

PLC MITSUBISHI FX1N-60MR-DS

PLC MITSUBISHI FX0N-32NT-DP

PLC MITSUBISHI FX0N-32NT-DP

PLC MITSUBISHI FX0N-32NT-DP

PLC MITSUBISHI FX0N-3A

PLC MITSUBISHI FX0N-3A

PLC MITSUBISHI FX0N-3A

 PLC MITSUBISHI FX0N-30EC

PLC MITSUBISHI FX0N-30EC

PLC MITSUBISHI FX0N-30EC

PLC MITSUBISHI FX0N-65EC

PLC MITSUBISHI FX0N-65EC

PLC MITSUBISHI FX0N-65EC

 PLC MITSUBISHI FX0N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0N-8EYT-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0N-8EYT-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX0N-8EYT-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EYR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EYR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EYR-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX-ES/UL

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX

PLC MITSUBISHI FX2N-8EX

CƠ ĐÀI LOAN

CƠ ĐÀI LOAN

CƠ ĐÀI LOAN

ĐỒNG HỒ NHIỆT EKS CD101

ĐỒNG HỒ NHIỆT EKS CD101

ĐỒNG HỒ NHIỆT EKS CD101

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-600

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-600

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-600

ĐÔNG HỒ NHIỆT KCE-800

ĐÔNG HỒ NHIỆT KCE-800

ĐÔNG HỒ NHIỆT KCE-800

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-900

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-900

ĐỒNG HỒ NHIỆT KCE-900

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508 & AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508 & AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508 & AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI208

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508

TEMPERATURE CONTROLLER TOKY AI508

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY

COUNTER TOKY

COUNTER TOKY

COUNTER TOKY

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208 / AI508

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208 / AI508

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208 / AI508

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208

ĐỒNG HỒ NHIỆT TOKY AI208

STEP MÁY CẮT

Drive Step HB-B3C

Drive Step HB-B3C

Drive Step HB-B3C

Bộ Step 2 line 50N Màn Hình XC2005

Bộ Step 2 line 50N Màn Hình XC2005

Bộ Step 2 line 50N Màn Hình XC2005

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC 1 LINE HD-B

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC 1 LINE HD-B

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC 1 LINE HD-B

MÀN HÌNH STEP 2LINE SC2001AB

MÀN HÌNH STEP 2LINE SC2001AB

MÀN HÌNH STEP 2LINE SC2001AB

MÀN HÌNH STEP 1LINE SC2001

MÀN HÌNH STEP 1LINE SC2001

MÀN HÌNH STEP 1LINE SC2001

Động Cơ Bước 50N

Động Cơ Bước 50N

Động Cơ Bước 50N

Động Cơ Bước 35N

Động Cơ Bước 35N

Động Cơ Bước 35N

Motor Step 50N

Motor Step 50N

Motor Step 50N

Bộ điều khiển động cơ bước 2 line XC2001AB

Bộ điều khiển động cơ bước 2 line XC2001AB

Bộ điều khiển động cơ bước 2 line XC2001AB

Bộ điều khiển động cơ bước step 1line XC2006B

Bộ điều khiển động cơ bước step 1line XC2006B

Bộ điều khiển động cơ bước step 1line XC2006B

Màn hình Step 2line XC2005A

Màn hình Step 2line XC2005A

Màn hình Step 2line XC2005A

BỘ XỬ LÝ BỀ MẶT PLASMA

BỘ XỬ LÝ BỀ MẶT PLASMA

BỘ XỬ LÝ BỀ MẶT PLASMA

Bộ xử lý cao tần HK-1000

Bộ xử lý cao tần HK-1000

Bộ xử lý cao tần HK-1000

Hộp xử lý tĩnh điện TAK 6000

Hộp xử lý tĩnh điện TAK 6000

Hộp xử lý tĩnh điện TAK 6000

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1200mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1200mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1200mm

Hộp xử lý tĩnh điện CA6005

Hộp xử lý tĩnh điện CA6005

Hộp xử lý tĩnh điện CA6005

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1000mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1000mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 1000mm

Thanh xử lý tĩnh điện FSB

Thanh xử lý tĩnh điện FSB

Thanh xử lý tĩnh điện FSB

Bộ Xữ Lý Corona Loại 800mm

Bộ Xữ Lý Corona Loại 800mm

Bộ Xữ Lý Corona Loại 800mm

Thanh xử lý tĩnh điện SSB

Thanh xử lý tĩnh điện SSB

Thanh xử lý tĩnh điện SSB

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 600mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 600mm

Bộ Xữ Lý CORONA Loại 600mm

Bộ xử lý tỉnh điện(Cao áp/thấp áp)

Bộ xử lý tỉnh điện(Cao áp/thấp áp)

Bộ xử lý tỉnh điện(Cao áp/thấp áp)

Bộ Xữ Lý Bề Mặt CORONA

Bộ Xữ Lý Bề Mặt CORONA

Bộ Xữ Lý Bề Mặt CORONA

CÁP LẬP TRÌNH

Cáp Siemens S7200

Cáp Siemens S7200

Cáp Siemens S7200

Cáp Siemens S7200

Cáp Siemens S7200

Cáp Siemens S7200

Cáp Servo

Cáp Servo

Cáp Servo

Cáp USB SC09

Cáp USB SC09

Cáp USB SC09

Cáp PLC Mitsubishi USB-QC30R2

Cáp PLC Mitsubishi USB-QC30R2

Cáp PLC Mitsubishi USB-QC30R2

Cáp Encoder Servo

Cáp Encoder Servo

Cáp Encoder Servo

 Cáp Proface USB GPW-CB02

Cáp Proface USB GPW-CB02

Cáp Proface USB GPW-CB02

Cáp Lập Trình PLC Omron

Cáp Lập Trình PLC Omron

Cáp Lập Trình PLC Omron

Cáp USB lập trình màn hình Proface

Cáp USB lập trình màn hình Proface

Cáp USB lập trình màn hình Proface

CABLE A1SC01B

CABLE A1SC01B

CABLE A1SC01B

CABLE A1SC12B

CABLE A1SC12B

CABLE A1SC12B

CÁP PLC NAIS

CÁP PLC NAIS

CÁP PLC NAIS

BỘ ĐIỀU KHIỂN VS - DC

Motor DC

Motor DC

Motor DC

Hộp điều khiển động cơ VS & DC

Hộp điều khiển động cơ VS & DC

Hộp điều khiển động cơ VS & DC

Bo điều khiển DC 1100W

Bo điều khiển DC 1100W

Bo điều khiển DC 1100W

Bo điều khiển DC 750W

Bo điều khiển DC 750W

Bo điều khiển DC 750W

Bo điều khiển DC 400W

Bo điều khiển DC 400W

Bo điều khiển DC 400W

Bộ chỉnh lực căng DC

Bộ chỉnh lực căng DC

Bộ chỉnh lực căng DC

Hộp điều khiển động cơ VS - DC 2

Hộp điều khiển động cơ VS - DC 2

Hộp điều khiển động cơ VS - DC 2

Hộp điều khiển DC

Hộp điều khiển DC

Hộp điều khiển DC

Bộ xã màng DC

Bộ xã màng DC

Bộ xã màng DC

Hộp Sàng Biên GB-5

Hộp Sàng Biên GB-5

Hộp Sàng Biên GB-5

Solid State Relay - SSR Kyotto, Toky, Fotek, Yudian

Solid State Relay - SSR Kyotto, Toky, Fotek, Yudian

Solid State Relay - SSR Kyotto, Toky, Fotek, Yudian

Công suất biến tần

Công suất biến tần

Công suất biến tần

Biến Trở TOCOS - TOKYO

Biến Trở TOCOS - TOKYO

Biến Trở TOCOS - TOKYO

Động Cơ Sàng Biên

Động Cơ Sàng Biên

Động Cơ Sàng Biên

KYOTTO KG1025D

KYOTTO KG1025D

KYOTTO KG1025D

 Biến trở 10 vòng

Biến trở 10 vòng

Biến trở 10 vòng

Bộ canh biên - sàng biên

Bộ canh biên - sàng biên

Bộ canh biên - sàng biên

KYOTTO KD40C100AX

KYOTTO KD40C100AX

KYOTTO KD40C100AX

Công suất biến tần 3

Công suất biến tần 3

Công suất biến tần 3

Biến trở 1 vòng

Biến trở 1 vòng

Biến trở 1 vòng

Facebook chat
Hotline: 0903733157
Chỉ đường Zalo Zalo: 0903733157 SMS: 0903733157